Klachten

Beste klant,

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening
zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de
e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail,
regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling
klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid
de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Plaids&Shawls bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC)